vrijdag 27 november 2015

Grensstenen


Eerste grensstenen met Borgerhout gelegdEr zijn er 12 voorzien op de grenslijn van Borgerhout en Berchem. Er loopt een gelijkaardig project op de grens van Borgerhout met de buurdistricten Antwerpen en Deurne. Daar komen er respectievelijk 20 en 13 grensstenen. 

De grensstenen vervangen in de Gitschotellei een straattegel ter hoogte van huisnummer 168 en in de Marsstraat een tegel ter hoogte van nummer 92. Met de kleine discrete merktekens wil de Borgerhoutse districtsschepen voor Publiek Domein Roger Koreman (sp.a) de identiteit van de districten versterken. 
"Ze laten ons toe op de grens de hand te reiken. Kinderen en ouderen vinden het prettig om met één voetstap over en weer te stappen van het ene district naar het andere", zegt Koreman. Hij hoopt dat de stenen aanleiding geven tot meer kennis over de leefomgeving en boeiende gesprekken.
Koreman legde een van de grensstenen samen met Berchems districtsschepen voor Publiek Domein Bruno De Saegher (N-VA), die hem proficiat wenste met zijn initiatief. De granieten stenen hebben aan de ene kant de letters Bo voor Borgerhout en aan de andere kant Be voor Berchem.
Peter Simons Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden
Gazet van Antwerpen/Metropool Stad