maandag 25 juni 2018

"Het vettig tunneltje": vernieuwing

De in- en uitritten van de fiets- en voetgangerstunnel "het vettig tunneltje" tussen de Roderveldlaan en de Spoorwegstraat worden vernieuwd.

De stad Antwerpen, het district Berchem en Infrabel laten deze werken uitvoeren. Op dinsdag 26 juni kunnen de buurtbewoners kennismaken met de eerste concepten voor de vernieuwde tunnel. De tunnel zelf blijft ongewijzigd. Werken aan de tunnel zou het treinverkeer op deze drukke verkeersas teveel verstoren. De in- en uitritten naar de tunnel worden wel grondig aangepakt zodat de toegankelijkheid van en de zichtbaarheid door de tunnel sterk verbetert.

Aan de kant van de Roderveldlaan komt een nieuwe en minder steile helling voor fietsers en een aparte trap voor voetgangers. Aan de kant van de Spoorwegstraat is er voldoende ruimte om de uitgang aangenamer en groener te maken. Hier komen een trap met ingewerkte zittribune en een fietshelling richting het park. Het extra groen en de route voor fietsers en voetgangers zullen naadloos aansluiten op de parkomgeving van Het Prieel.


“De nieuwe toegang naar het tunneltje wordt veel ruimer en zal goed toegankelijk zijn voor minder mobielen. De brede helling zal de veiligheid verbeteren. Deze belangrijke investering wordt door alle partners gesteund, het is het resultaat van intensief studiewerk”, aldus districtsschepen voor publiek domein Bruno De Saegher.
dinsdag 5 juni 2018

Kruispunten Lodewijk Van Berckenlaan heraangelegd

Het district Berchem investeerde in de heraanleg van twee kruispunten in de Lodewijk Van Berckenlaan, een aan de Edelgesteentenstraat en een aan de Jules Bilmeyerstraat. Vandaag werden de beide kruispunten feestelijk ingehuldigd. Dankzij de heraanleg is er meer ruimte voor groen, fietsbeugels en een bank aan de Jules Bilmeyterstraat en is het kruispunt overzichtelijker. Op het kruispunt met de Edelgesteentenstraat werd de proefopstelling aangepast en bestendigd waardoor de snelheid er geremd wordt. Zo werd de oversteek voor voetgangers veiliger gemaakt. Er werd ook een fietssuggestiestrook aangelegd in de Edelgesteentenstraat. Het district Berchem is met de heraanleg van deze twee kruispunten niet aan zijn proefstuk toe. In 2015 pakte het al twee andere kruispunten in de Lodewijk Van Berckenlaan aan, dat met de Dianalaan en met de Apollostraat. Nu zijn er opnieuw twee kruispunten op deze weg aangepast.
Kruispunt Jules Bilmeyerstraat In de vroegere toestand was het kruispunt erg ruim bemeten en weinig overzichtelijk. Door het kruispunt te versmallen en de Jules Bilmeyerstraat haaks op de Lodewijk van Berckenlaan te laten aansluiten, is er extra ruimte gewonnen voor meer groen, fietsbeugels en een bank. De bestaande grote boom midden in het kruispunt bleef behouden. Kruispunt Edelgesteentenstraat Op dit kruispunt stond al geruime tijd een proefopstelling om te verhinderen dat het verkeer vanaf de Diksmuidelaan snel de Lodewijk Van Berckenlaan in reed alsook de omgekeerde beweging. De auto’s worden nu naar de Edegelsteenstenstraat geleid waardoor de snelheid op dit kruispunt duidelijk geremd wordt. Bij de evaluatie van de proefopstelling werden nog enkele wijzigingen gedaan die intussen definitief zijn uitgevoerd. Zo werd de oversteek voor voetgangers overzichtelijker en veiliger gemaakt. Behalve de aanpassingen aan het kruispunt werd er in de Edelgesteentenstraat een fietssuggestiestrook aangelegd om het comfort van de fietsers te verbeteren en de straat optisch te versmallen. “Met de heraanleg van deze twee kruispunten winnen we aan verkeersveiligheid en aan extra verblijfsruimte in de buurt. We geven als het ware twee pleintjes terug aan de bewoners. Spelen, babbelen met de buren en ruimte voor groen. Ook de fietser brengen we in beeld. Het wordt terug een buurt op mensenmaat”, aldus districtsschepen Bruno De Saegher.

donderdag 24 mei 2018

Masterplan Groenenhoek: communicatie

foto van Bruno De Saegher.


Je kan als overheid alleen maar dromen van een aannemer die zo direct en snel communiceert met de buurt en het district. Werfleider Kurt Robberechts is hier mee begonnen van zodra Van Wellen vergund werd. Als districtsschepen heb ik dit van in het begin aangemoedigd. Verder kunnen wij zo ook mooi de voortgang volgen en pikken we direct op waar de bewoners en aanpalenden hinder hebben. Ook nuttige suggesties komen zo veel sneller toe bij de juiste persoon. Top idee !

maandag 26 februari 2018

Nieuw districtenplein krijgt vorm

Het ligt een beetje verdoken, het nieuwe Kunstenplein. Gelegen tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie moet dit stukje open ruimte vanaf eind maart een plek worden waar de buurt elkaar ontmoet en waar creatieve geesten hun ding kunnen doen.
Meer dan een jaar geleden werd aangekondigd dat Berchem snel een mooi stukje openbare ruimte rijker zou zijn. Dat plan liep vertraging op. Maar van uitstel kwam geen afstel. Districtsvoorzitster Evi Van der Planken (N-VA) en districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA) laten weten dat het einde in zicht is en dat wanneer de eerste lentezon schijnt, de hekken die het plein voorlopig nog afschermen, verwijderd zullen worden.
“Het zijn de allerlaatste loodjes”, zegt De Saegher. “Het plein is voor 95 procent klaar. Binnenkort worden er bomen aangeplant en zal ook de verlichting worden geplaatst.”
De plek moet ook nog een stuk groener worden. “Vanaf 12 maart wordt het verharde stuk aan de bib en de academie opgebroken. Daar komen dan plantvakken. Wat de timing betreft, zijn we afhankelijk van de werken aan de academie. Daar staat nu een stelling. Wordt die verwijderd zoals gepland, op 9 maart, dat kan het plein tegen eind maart open”, vertelt Van der Planken.
Palen met groenslierten, plantenbakken, een klein podiumpje, misschien wel lampionnetjes: het Kunstenplein moet dé nieuwe uitvalsbasis worden voor al wat met kunst en cultuur te maken heeft in Berchem. Het district zal daarvoor nauw samenwerken met Bibliotheek De Poort en de Academie.
“Berchem kent een hele creatieve onderbuik. Voor deze mensen willen we hier plaats voorzien. In mei zal het plein publiek worden voorgesteld tijdens een groot openingsfeest. Tegen dan moeten we ook een programma klaar hebben. Maar daarnaast mogen mensen natuurlijk altijd zelf met ideeën afkomen. Dit plein moet zich tot allerlei dingen lenen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het buiten vertonen van films.”
“Het is een plein dat geïnspireerd is op de Italiaanse beeldenpleinen”, vertelt De Saegher. “De palen die er geplaatst werden, hebben een voorspellende functie. Want wanneer de Academie uitbreidt, zal het stuk nieuwbouw precies tot daar reiken.” Dan zal ook het plein opnieuw worden heraangelegd. “Maar totdat die werken van start gaan - ik vermoed dat dat minstens nog drie jaar zal duren - hebben we beslist om hier een transitieplein aan te leggen. Met dit Kunstenplein hebben we de open ruimte gekaapt en hebben we ervoor gezorgd dat het naar de toekomst toe zeer moeilijk wordt om de plek nog vol te bouwen.”
GVA 26/2/2018 EVW
http://www.gva.be/cnt/dmf20180225_03376179/kunstenplein-is-zo-goed-als-klaar

donderdag 26 oktober 2017

Cogels Osylei

Ruim artikel in de Gazet Van Zurenborg over de Cogels Osylei en de ganse wijk.
vrijdag 18 augustus 2017

Duivenoverlast aan Posthofbrug.

Helaas, helaas, maar de enigste oplossing is even duur als de aanleg van een nieuwe straat. Dus niet realistisch.
Uitbreiding van volkstuinen en inplanting samentuin in Het Prieel

Het Berchemse districtscollege heeft de uitbreiding van de volkstuinpercelen en de inplanting van een samentuin in park Het Prieel goedgekeurd. Die maatregel is een onderdeel van het masterplan Park Brialmont.

Het masterplan Park Brialmont sluit de drie groene zones van het Brilschanspark, Wolvenberg en het Villegapark aaneen tot één groot gebied. Het Park Brialmont wordt zo een groene link tussen Berchem binnen en buiten de Ring.

In het masterplan zijn een aantal concrete projecten opgenomen, waaronder het omvormen van de volkstuinzone in Wolvenberg Bis tot een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken. Hierdoor kan deze zone niet meer als volkstuinsite gebruikt worden.

Het  district Berchem en de stad Antwerpen willen de verhuis van de resterende tuiniers op de Wolvenbergsite maximaal ondersteunen. Hiervoor wordt de bestaande volkstuinsite op het Prieel met dertig extra percelen uitgebreid. In een latere fase kan dat aantal nog stijgen.

Daarnaast wordt op de volkstuinsite van Het Prieel een samentuin voorzien, in samenwerking met Posthof vzw. Een samentuin is een perceel dat ter beschikking wordt gesteld van buurtbewoners, sociale huurders en tuiniers die op de wachtlijst staan voor een volkstuin. In een samentuin kan er samen of in kleine individuele perceeltjes getuinierd worden. Hierdoor kunnen ook beginnende tuiniers met onvoldoende ervaring of oudere volkstuiniers die graag het sociale contact met de buurt behouden, genieten van een volkstuintje.

Het voorliggende plan omvat volgende principes:
·         een uitbreiding van 24 naar 58 percelen, met behoud van de drie centrale clusters;

·         elke cluster wordt omsloten met een haag en draadafsluiting, sluit aan op het centrale pad en heeft een gemeenschappelijke zone met opslagmogelijkheid, watervoorziening en zitgelegenheid;

·         mogelijkheid tot inrichten van gemeenschappelijk groen;

·         individuele percelen zijn opgedeeld door middel van een lage afscheiding, hebben een oppervlakte van 80 vierkante meter en een verhard gedeelte voor een individuele berging;

·         behoud van de aanwezige hondenloopzone;

·         zone voor samentuinieren, inclusief serre.

woensdag 2 augustus 2017

Heraanleg Boomgaardstraat verschoven naar 2020.

De Boomgaardstraat zal in tegenstelling tot eerdere berichten niet meer in 2017 heraangelegd. De heraanleg wordt tot 2020 uitgesteld. De districten Antwerpen en Berchem hebben dit samen met de stad en Riolink beslist. De Boomgaardstraat afsluiten voor langdurige werken zou op dit moment de algehele verkeerssituatie in de stad gezien de vele reeds lopende werven nodeloos belasten!

De rioleringswerken in de Boomgaardstraat zijn zeker nodig maar de kwaliteit van de riolen laat  toe om de werken pas in 2020 aan te vatten.  Tegelijkertijd zullen de verlichting en de stoepen heraangelegd worden.  Met de aanleg van 3 bijkomende verhoogde kruispunten zal de straat ook aangepast worden om de recent ingevoerde zone 30 af te dwingen.  De toekomstige planning voorziet de start van de werken ter hoogte van de Helenalei en zal verder verlopen tot aan de Posthofbrug en Grote Steenweg. Het is duidelijk dat dergelijke ingrijpende werken een belangrijke impact op de mobiliteit hebben. Deze hoofdstraat verbindt het zuiden en het noorden van Berchem en ontsluit het Groen Kwartier. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Een dergelijke grootschalige werf is gezien de vele grootschalige lopende werven in de stad een te grote belasting voor de mobiliteit in de stad.

"We vinden het niet opportuun om de mobiliteit in de stad verder te belasten". Benadrukt districtsschepen openbaar domein Bruno De Saegher.   "Riolink had alle begrip voor onze vraag en kan hierdoor lopende projecten sneller aanpakken, waardoor andere vertragingen op lopende projecten beperkt worden."  stelt Districtsvoorzitter Paul Cordy.

woensdag 10 mei 2017

Apolloplein klaar!

Het wezenloze Apolloplein werd opnieuw aangelegd door het district Berchem

Het oude plein was een doorn in het oog geworden van de buurtbewoners; de slechte staat, de vervuiling en de onaangepastheid aan de moderne jeugd gaf aanleiding tot talrijke klachten.

Apolloplein vroeger

We zijn bij de jeugd en de buurt ter plaatse ter rade gegaan over hun wensen. Deze talrijke inspraakmomenten (link verslag) leverden een uniek ontwerp op.

Verder hebben we als district beslist een stuk van de weg rond het plein in het speel- en sportplein te incorporeren. Hierdoor wordt het plein groter maar ook veiliger. Volgende functies vinden we terug;

Een grote afgeschermde speeltuin,
een grote rustige groen zone,
een basketbalveld,
een mini voetbalveld,
skateranden,
bal-niet-op-openbare weg bescherming,
een grote sorteerstraat,
zitbanken,
zandbak,
6 extra bomen

De hondenloopzone hebben we moeten opofferen, maar in de buurt zijn er talrijke en grotere alternatieven.

Met dit nieuwe plein hebben we een nieuw elan geven aan deze buurt en een voorbode voor de globale heropwaardering van het openbare domein.

Apolloplein nieuw met ingecorporeerde weg op achtergrond

Apolloplein nieuw

zandbak en speeltuin; goedgekeurd door de kinderen

mezelf omringd door de medewerkers die dit project mogelijk maakten.
ps: door een fout zijn de afgeschuinde stoepen niet aangelegd. Dit zal alsnog gebeuren natuurlijk.