woensdag 25 november 2015

Tuinstraten in Oud BerchemVoor Oud Berchem, de smalle straatjes, voorzien we in 2017 een nieuwe vergroening van het openbaar domein. Er is nog heel wat ontwerpwerk en advies nodig, maar samen met de inspraak van de bewoners en hun noodzakelijke hulp wordt dit een fantastisch stukje Berchem.

"De Trapstraat in Antwerpen-Noord en het Berchemse wijkje Smalle Straatjes worden vanaf 2017 omgevormd tot tuinstraten. De nadruk zal gelegd worden op meer groen en meer speelruimte voor de kinderen.

In nieuwe woonwijken, zoals Regatta op Linkeroever en het Groen Kwartier in Antwerpen, is het concept van tuinstraten al van toepassing. “Uit infomomenten met andere buurten borrelde al snel de vraag op naar meer groen”, zegt Rob Van de Velde (N-VA), schepen van Stadsontwikkeling. “Ik heb begrip voor deze verzuchting. Op Linkeroever wonen zo’n 1500 mensen per vierkante kilometer. In Oud-Berchem, Borgerhout en Antwerpen-Noord zijn dat er 11.000 inwoners per vierkante kilometer.”

Afbeeldingsresultaat voor tuinstraten

“Bovendien zijn dat wijken met meestal huizen zonder tuin. Met de tuinstraten vormen we de straat om tot een aangename verblijfplek of een gemeenschappelijke tuin. Er komt meer groen, speelruimte voor kinderen en misschien zelfs wat sportinfrastructuur.”
De stad Antwerpen maakt 2 miljoen euro vrij voor dit project. Volgend jaar wordt er vooral gewerkt om bewoners te betrekken. Samen met hen wordt er bekeken hoe de tuinstraat er juist kan uitzien.
“Bewoners moeten er achter staan”
“Wil dit project slagen, dan moeten de bewoners er echt wel achter staan”, zegt Van de Velde. “Zo moeten we rekening houden met de mobiliteit. Wie minder mobiel is, moet zich toch nog kunnen verplaatsen. Ook het parkeren zal onder de loep worden genomen. Misschien kunnen we de geparkeerde wagens uit het straatbeeld halen door de inrichting van een buurtparking. Ik verwacht dat bewoners ook zelf hun gevel meer gaan vergroenen door verticale tuinen of geveltuintjes.”
De geselecteerde straten zullen dan in 2017 en 2018 worden aangepakt. “Hopelijk zullen deze straten als inspiratie kunnen dienen voor andere straten in andere districten”, zegt Van de Velde.
In het district Antwerpen viel de keuze op de Trapstraat in Antwerpen-Noord. Enkele maanden geleden toverden kinderen deze straat nog om tot Toekomststraat.
“We leggen de laatste hand aan ons onderzoek naar het speelweefsel in ons district”, zegt Paul Cordy (N-VA), districtsschepen van Publiek Domein. “Daaruit blijkt al dat er in Antwerpen-Noord niet alleen een tekort aan speelplekken is, maar dat er nood is aan veilige doorgangen voor kinderen om naar Park Spoor Noord te gaan. De Trapstraat was de meest logische keuze om er een tuinstraat van te maken. Een deel van deze straat is nu al woonerf, dus dat maakt het al iets eenvoudiger.”
In Berchem gaat de keuze naar de Smalle Straatjes, met onder meer de Wasstraat en de Woeringenstraat. “Deze straten werden 15 jaar geleden heraangelegd als woonerf”, zegt Bruno De Saegher (N-VA), Berchems districtsschepen van Publiek Domein. “Alleen is het te veel een betonnen vlakte en is de buurt wat uitgeleefd. Er is geen onmiddellijk groen.”
SACHA VAN WIELE Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden
Gazet van Antwerpen/Metropool StadPagina 33