dinsdag 19 april 2016

Boomgaardstraat zal in 2017 heraangelegd worden

De Boomgaardstraat is vanouds de grens geweest van het district Antwerpen en het district Berchem. Voor de fusie was dit de grens tussen de Stad (De Vrijheid Antwerpen) en de gemeente Berchem (De Heerlykheid Berchem). De tol/grenspaal "De Hand" in het Prins Albertpark en tegenover de brouwerij staat er nog steeds.  De Boomgaardstraat was trouwens een natuurlijke grens door de beek die er liep.

De riolering en dus ook het wegdek in de Boomgaardstraat zijn al langer in slechte staat. Riolink besliste daarom deze te vervangen. De districten Antwerpen en Berchem hebben daarop beslist om de nodige ingrepen mee te financieren waardoor de verkeersveiligheid kan verbeterd word.

De werken zijn gepland in 2017. Gezien de lengte van de straat, afgerond 1400m, zal dit een jaar in beslag nemen. Er werd beslist dat de betonklinkers zullen vervangen door het stillere asfalt. Verder wordt de stokoude verlichting die op de huisgevels gemonteerd is, vernieuwd volgens de principe's van het lichtplan. Energie zuinige ledverlichting en een aanstraling lager bij de grond, waardoor de inschijn bij de bewoners verminderd. Alle stoepen worden heraangelegd in betondals en 3 extra snelheidsdrempels worden over ganse traject aangelegd. We onderzoeken of we het geldende snelheidsregime van 50km/u tot 30km/uur kunnen terugbrengen.

Het is duidelijk dat er tijdens deze werken een belangrijke impact zal zijn op de mobiliteit in de wijk. De bereikbaarheid van ondermeer het Groen Kwartier zal ernstig gehinderd worden. Maar het district zal zoveel mogelijk inspraak vragen in de omleidingswegen en de leefbaarheid om en rond de werf.