donderdag 15 september 2016

Nieuw voetpad op Rooiplein

Het Rooiplein heeft een nieuwe stoep. Naar aanleiding van de vele terechte klachten van bewoners en gebruikers hebben we budget kunnen vrijmaken uit ons Stoepenplan om deze stoep her aan te leggen.

Tijdens de werken hebben we ervoor gezorgd dat de overlast van de buurt zo klein mogelijk was en dat de tijdelijke markt vlakbij ook kon doorgaan.

De Berchemse stoepen zijn oud. Daarom hebben we een stoepenplan met het nodige budget jaarlijks gereserveerd. Dit dwingt ons als bestuur actief naar stoepen te zoeken (niet dat dit moeilijk is). Deze focus brengt duidelijk op.