donderdag 3 november 2016

Karmelietenstraat en St Theresiastraat geopend

Het was allang een doorn in het oog. Een drukke straat, een vreselijk wegdek van afgesleten asfalt op oude kasseien, magere bomen. De straat oogde slordig, was lawaaierig voor de bewoners en was allerminst aangenaam voor autobestuurders, maar ook zeker niet voor de fietser.

Het was een programmapunt van de n-va bij de verkiezingen van 2012. Belofte maakt schuld en dus werd er bij de aanvang van de legislatuur in 2013 onmiddellijk van start gegaan met het ontwerp en de planning.

Van in het begin stond het comfort van de bewoners, de leefbaarheid en het fietscomfort voorop. De straat is zone 30 en werd dus ingericht aan de hand van deze principes. Smallere rijweg, verkeersdrempels en door de fietssuggestiestroken zetten we de fietsers mooi in beeld.

Ook de parkeerbalans werd niet vergeten. Door de nabije Oogststraat terug dubbelzijdig parkeren te maken creëerden we terug capaciteit. De bomen kregen een eigen groenberm waardoor er parkeerplaats bijkwam.
Een groenberm tussen stoep en parkeerstrook geeft de bomen ook meer kans op een gezonde groei. Meer water is beschikbaar voor de bomen en de bomen worden ook minder beschadigd door auto’s. De kans is nu reëel  dat deze bomen wel uitgroeien tot grote flinke jongens.

Het ganse traject van de straat telt nu 4 verkeersdrempels. Eén aan de Grote steenweg, een volgende aan het kruispunt met de Sint Theresiastraat, een derde aan de brandweertoegang van het Gevaert terrein en een vierde met het kruispunt aan de Oogststraat. Samen met het verbod voor zwaar verkeer in de straat denken we hiermee de straat terug te geven aan de bewoner. Wie weet voetbalt of hinkelt men ooit terug op de straat.

Een andere maatregel om het grondwater niveau op peil te krijgen en de water buffercapaciteit van de omgeving te verhogen is het vergroenen van de voortuinen. Bij langdurige en hevige regenval heeft ons land te kampen met wateroverlast in de lager gelegen gebieden. Het bufferen van het hemelwater in de voortuinen is één methode om dit te verhelpen. Ook hier hebben we moeilijke stappen gezet.

Vooraleer de werken startten hebben alle nutsbedrijven de kans gekregen en genomen om de infrastructuur te vernieuwen. Hier zouden we de eerste jaren moeten van verlost blijven, behalve voor die woningen waar nieuwe huisaansluitingen nodig zijn.

In de Sint Theresiastraat hebben we ineens gebruik gemaakt van deze grote werken om de nodige problemen aan te pakken. De mooie bomen drukten  de stoep omhoog. Om te vermijden dat we hier alles moesten verwijderen hebben we ook hier geopteerd voor een groenzone met wortelbegeleiding. De stoepen werden heraangelegd en het kruispunt met de Deken De Winterstraat werd kleiner en dus veiliger gemaakt. Ook hier werden de geasfalteerde kasseien in 2 fases vervangen door het geluidsvriendelijkere asfalt.

Veiligheid en comfort kunnen hand in hand gaan en dat hebben we hier ook nagestreefd. Natuurlijk is de enige goede test van een idee en ontwerp, het gebruik ervan. Daarom nodigen wij, n-va Berchem, u uit om ons op de hoogte te houden van uw ervaringen. Zijn we geslaagd in ons opzet ? waar kunnen we verbeteren ? Indien deze suggesties niet haaks staan op veiligheid, leefbaarheid voor iedereen, dan bekijken we het graag.