maandag 26 februari 2018

Nieuw districtenplein krijgt vorm

Het ligt een beetje verdoken, het nieuwe Kunstenplein. Gelegen tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie moet dit stukje open ruimte vanaf eind maart een plek worden waar de buurt elkaar ontmoet en waar creatieve geesten hun ding kunnen doen.
Meer dan een jaar geleden werd aangekondigd dat Berchem snel een mooi stukje openbare ruimte rijker zou zijn. Dat plan liep vertraging op. Maar van uitstel kwam geen afstel. Districtsvoorzitster Evi Van der Planken (N-VA) en districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA) laten weten dat het einde in zicht is en dat wanneer de eerste lentezon schijnt, de hekken die het plein voorlopig nog afschermen, verwijderd zullen worden.
“Het zijn de allerlaatste loodjes”, zegt De Saegher. “Het plein is voor 95 procent klaar. Binnenkort worden er bomen aangeplant en zal ook de verlichting worden geplaatst.”
De plek moet ook nog een stuk groener worden. “Vanaf 12 maart wordt het verharde stuk aan de bib en de academie opgebroken. Daar komen dan plantvakken. Wat de timing betreft, zijn we afhankelijk van de werken aan de academie. Daar staat nu een stelling. Wordt die verwijderd zoals gepland, op 9 maart, dat kan het plein tegen eind maart open”, vertelt Van der Planken.
Palen met groenslierten, plantenbakken, een klein podiumpje, misschien wel lampionnetjes: het Kunstenplein moet dé nieuwe uitvalsbasis worden voor al wat met kunst en cultuur te maken heeft in Berchem. Het district zal daarvoor nauw samenwerken met Bibliotheek De Poort en de Academie.
“Berchem kent een hele creatieve onderbuik. Voor deze mensen willen we hier plaats voorzien. In mei zal het plein publiek worden voorgesteld tijdens een groot openingsfeest. Tegen dan moeten we ook een programma klaar hebben. Maar daarnaast mogen mensen natuurlijk altijd zelf met ideeën afkomen. Dit plein moet zich tot allerlei dingen lenen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het buiten vertonen van films.”
“Het is een plein dat geïnspireerd is op de Italiaanse beeldenpleinen”, vertelt De Saegher. “De palen die er geplaatst werden, hebben een voorspellende functie. Want wanneer de Academie uitbreidt, zal het stuk nieuwbouw precies tot daar reiken.” Dan zal ook het plein opnieuw worden heraangelegd. “Maar totdat die werken van start gaan - ik vermoed dat dat minstens nog drie jaar zal duren - hebben we beslist om hier een transitieplein aan te leggen. Met dit Kunstenplein hebben we de open ruimte gekaapt en hebben we ervoor gezorgd dat het naar de toekomst toe zeer moeilijk wordt om de plek nog vol te bouwen.”
GVA 26/2/2018 EVW
http://www.gva.be/cnt/dmf20180225_03376179/kunstenplein-is-zo-goed-als-klaar