donderdag 17 december 2015

Heraanleg gevaarlijk kruispunt Elisabethlaan einde 2017

N-VA Berchem reageert verheugd op het investeringsbeleid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. De meerjarenplanning van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer bevat ook een belangrijke investering die het verkeer in Berchem vlotter en veiliger zal maken. “Niet ondanks, maar dankzij de besparingen van de Vlaamse Regering kan minister van Mobiliteit Ben Weyts nu de nodige middelen uittrekken om flink te investeren in onze mobiliteit”, zeggen Bruno De Saegher, Districtsschepen van openbaar domein en mobiliteit Berchem en Volksvertegenwoordiger Johan Klaps. “N-VA Berchem is al lang vragende partij voor deze gerichte investering”.

Vlot en veilig verkeer is cruciaal voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van onze regio. N-VA Berchem is altijd pleitbezorger geweest voor een gerichte aanpak van cruciale mobiliteitsvraagstukken, zoals het kruispunt Elisabethlaan Floraliƫnlaan, en heeft dit belangrijke lokale dossier ook aangekaart bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Onder impuls van minister Weyts trekt de Vlaamse Regering het budget voor weginfrastructuur vanaf 2017 met een derde naar omhoog. “De Vlaamse Regering heeft met gerichte besparingen de rekeningen op orde gezet”, zegt Joeri Tielemans, voorzitter van N-VA Berchem. “Zo is er nu de nodige ruimte om in de komende jaren sterk en slim te investeren in onze wegen. Daar kan ook het district Berchem de vruchten van plukken”.

De meerjarenplanning van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer, een dienst van minister Weyts, leest als een lange lijst van belangrijke investeringen. Ook voor Berchem zit er moois in de pijplijn: 875.000 euro voor een veiliger kruispunt Elisabethlaan-Floraliƫnlaan. Deze werken zijn gepland voor het najaar van 2017 begin 2018.

Deze investeringen maken het verkeer in Berchem verkeer vlotter en veiliger”, stellen Bruno De Saegher en Johan Klaps vast. “Vandaag investeren om morgen mobieler te zijn: zo zien wij het graag”.