dinsdag 29 december 2015

Onze zakenluchthaven is ambitieus maar houdt rekening met zijn omgeving.


Naar aanleiding van het artikel in Gazet Van Antwerpen vandaag geeft de LOM graag toelichting bij de toekomstige plannen om zijn efficientie en rentabiliteit te garanderen in een urbane omgeving. Voor alle duidelijkheid baat de priv├ępartner Egis nv de luchthaven uit waarvan de infrastructuur wordt beheerd door de Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij in opdracht van het Vlaams Gewest. De geplande investeringen betreffen voornamelijk de naleving van de veiligheids- en milieunormen om en rond de piste en de gebouwen. In 2016 staat bijvoorbeeld de verplaatsing van Bord B, verplaatsen hoogspanningscabine, herstelling en uitbreiding laadvloer, en onderhoud baan en het verplaatsen van de perimeter weg noord op de agenda.

De LOM is zich zeer wel bewust van de impact van de luchthaven op zijn omgeving. Alhoewel het aantal passagiers spectaculair stijgt, blijft het aantal vliegbewegingen stabiel.

De luchthaven functioneert binnen de grenzen van de lopende milieuvergunning, die een randvoorwaarde is voor de uitbating door Egis. Natuurlijk zoeken we wel volop naar een verbetering van alle overlastscenario's. Zo zijn er gesprekken tussen Egis en Belgocontrol, om de vluchtroutes zo aan te passen om zo min mogelijk burgers bewoners te hinderen. Deze gesprekken en aanpassingen zijn niet eenvoudig maar we hopen op medewerking van alle betrokken partijen.

De vraag van Egis om de vertrek- en aankomstroutes aan te passen moet dan ook gelezen worden in die zin

http://www.gva.be/cnt/dmf20151227_02039729/luchthaven-deurne-wil-vliegroutes-aanpassen-om-buurten-te-ontlasten