zaterdag 11 juni 2016

Opwarming van de aarde anders; investeren in groen en een warme maatschappij


Het district van Berchem heeft 55 procent van de samentuin ter hoogte van de Guldenvliesstraat 15 opgekocht. Het stuk grond waarop buurtbewoners moestuintjes hadden aangeplant, werd een tijd geleden onverwachts te koop aangeboden door eigenaar Infrabel.

In maart van dit jaar werd bekend dat het terrein ter hoogte van de Guldenvliesstraat 15 door eigenaar Infrabel te koop werd aangeboden als bouwgrond. Dat tot groot ongenoegen van heel wat buurtbewoners, die het stukje grond hadden omgebouwd tot een samentuin. "Het stuk grond lag er jarenlang te verkommeren en was een echte kankerplek in de buurt geworden", vertelt districtsvoorzitster Evi Van der Planken (N-VA) en districtsschepen voor openbaar domein Bruno De Saegher (N-VA). "De grond stak vol stenen, er werd aan sluikstorten en wildplassen gedaan. Kortom, er gebeurde van alles dat eigenlijk niet hoorde en dat zorgde voor heel wat overlast bij de omwonenden." Daarop sloeg het district de handen in elkaar met vzw Buurtwerk Posthof. Het stukje grond werd opgekalefaterd, er werden moestuintjes aangelegd en ook een kippenren geplaatst. Maar Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel zette dus een domper op de feestvreugde door het perceel te koop te zetten.

"Rond de aanleg van de samentuin heeft zich een hele buurtwerking ontsponnen. Mensen komen hier samen tuinieren, een praatje maken. De aanleg van die moestuintjes heeft echt een positief effect op de buurt. Het is een groen rustpunt geworden in wat voor de rest een vrij grijs stukje stad is. Dat wilden we behouden", vertelt Van der Planken. "Daarom hebben we met het district geprobeerd om met Infrabel tot een overeenkomst te komen. Omdat zij niet echt meewilden in het groene verhaal, hebben we uiteindelijk beslist een deel van het perceel op te kopen. 55 procent om precies te zijn, dat was wat we qua budget konden vrijmaken." Die 55 procent kan dus in de toekomst als buurtplein blijven bestaan. "We zijn enorm blij met die verwezenlijking. Bovendien kunnen we, nu het district eigenaar is, samenwerken met de stadsdienst om het stuk grond te onderhouden. Verloederen zal  het dus niet meer."


De rest van het perceel wordt momenteel nog te koop aangeboden. Of er geïnteresseerde kopers zijn, is nog niet geweten. Maar moest er in de toekomst toch gebouwd worden op de overige 45 procent, dan worden de moestuintjes verlegd en zal de buurttuin heringericht worden, in samenspraak met de buurtbewoners.

GVA 11/6/2016: ELIEN VAN WYNSBERGHE

http://www.gva.be/cnt/dmf20160611_02334557/district-koopt-deel-van-perceel-stadsmoestuin