donderdag 16 juni 2016

Een fietspad op de Fruithoflaan

Met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de middenberm van de Fruithoflaan wil de stad en het district de veiligheid van de fietsers verbeteren. Fietsers zullen zo vlot van Deurne naar Wilrijk kunnen fietsen. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de districtenfietsroute die alle wijken en districtscentra van de stad vlot en veilig met elkaar zal verbinden. Vandaag moeten fietsers op de Fruithoflaan op dezelfde weg rijden als het autoverkeer. De stad legt centraal in de groene middenberm een dubbelrichtingsfietspad aan om de veiligheid te verhogen. Een vlotte doorstroming van het verkeer blijft zo ook gegarandeerd.


Het wordt voor zwakke weggebruikers ook veiliger om de Fruithoflaan over te steken. “Vandaag moet men steeds twee rijvakken kruisen voordat men veilig op de middenberm aankomt”, legt schepen Koen Kennis uit, “Ook wie wil parkeren op de clusterparkings in de middenberm, moet deze oversteek maken. Door de groene middenberm te verbreden aan de oversteekplaatsen, zal men in de toekomst slechts één rijvak moeten kruisen.” Tussen de kruispunten worden de bestaande rijvakken behouden. Zo hinderen bussen die stoppen het verkeer niet en kunnen de veiligheidsdiensten steeds passeren.

Het fietspad sluit het bovenlokaal fietsroutenetwerk: het vervolledigt de districtenfietspaden in de Groenenborgerlaan/Ringlaan en sluit aan op de fietspaden op de Grotesteenweg. Daarnaast sluit het centrale fietspad ook aan op de lokale fietspaden van de Oogststraat/Berchemboslaan. Voor een optimaal fietscomfort zijn er geen scherpe bochten en voorziet de stad in lage verlichting. Koen Kennis: “De stad zet zich volop in om het fietsnetwerk te sluiten. Met dit project werken we zowel een missing link als een zwakke schakel weg. De Fruithoflaan verwelkomt de districtenfietsroute en de fiets-o-strade wordt verbreed.”

Kruispunt Oogststraat/Berchemboslaan
Aan het lichtengeregelde kruispunt met de Oogststraat/Berchemboslaan blijven de stroken rechtdoor en linksaf behouden. Hier kunnen voetgangers en fietsers met lichten veilig oversteken.

Roderveltlaan/fiets-o-strade
Aan de kant van de spoorlijn/Roderveltlaan komt een volwaardige verknoping met de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen. Het smalle fietspad langs de spoorlijn wordt bovendien verbreed tot de breedte van de fiets-o-strade.  De steenvlakte aan het kruispunt met de Roderveltlaan wordt opgebroken en heraangelegd met bomen en veilige oversteekplaatsen. Ook de aanzet van de Roderveltlaan krijgt een groene middenberm en meer parkeerplaatsen.

Groene middenberm herontdekt


Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er zo’n 1500 m² groenberm bij met verschillende jonge bomen. Het fietspad wordt ingepast zonder bestaande waardevolle bomen te raken. In een volgende fase zal verder onderzocht worden hoe de enkele bomen die dicht bij of net op het fietspad staan, maximaal kunnen behouden worden. Enkele waardevolle bomen zullen extra in de schijnwerpers worden geplaatst met grondspots.


Woonomgeving en lokale handelskern

Met de ingrepen kan de Fruithoflaan haar functies als wijkverzamelweg en lokale winkelstraat blijven vervullen. Koen Kennis: “Met de aanpassingswerken verhogen we de leefbaarheid door te voorzien in een veilig fietspad, veilige oversteken en door m de middenberm te vergroten en vergroenen. Ook de handelskern zal baat hebben bij het plan. Het aantal parkeerplaatsen en de vlotte doorstroming blijven immers behouden.”

Het district Berchem: “We kijken tevreden naar dit plan en stellen vast dat er een oplossing is gevonden dat de wensen van de bewoners van de Fruithoflaan en de handelaars, maar ook van de immer groeiende stroom fietsers, invult.”  Bij de verdere uitwerking van het bovenlokaal fietspad zal het district Berchem nauw betrokken worden, zo kan zij mee het comfort en de verkeersveiligheid voor de buurt mee vormgeven.

De plannen van deze districtenfietsroute in de Fruithoflaan werden donderdagnamiddag voorgesteld aan de buurt.