donderdag 5 januari 2017

Ingrepen zone 30 lonen.

Als district investeren we sterk in veilige schoolomgevingen. Een paar ingrepen blijken nu duidelijke meetbare resultaten op te leveren.

In de Onze-Lieve Vrouwestraat in de Vijfhoek werd dubbelzijdig parkeren ingevoerd met een versmalling van de weg tot gevolg. Verder werd er een buskussen gelegd ter hoogte van de kunstacademie. Hierdoor daalde het aantal zware overtreders naar 5% van het aantal weggebruikers. Eén derde van vroeger. Het snelheidsregime van 30% wordt nu quasi door iedereen nageleefd.

Rijrichting in straat school wordt omgedraaidIn de Burgemeester Wouterstraat werd er samen met de school Heilige Familie (de bruintjes) een ganse aanpak uitgerold. Hier zijn de resultaten verbluffend. Het aantal zware overtreders daalde van een hallucinante 40% naar 4%. De brede straat nodigde vroeger uit tot een snelheid van om en bij de 50km/u. Dit ondanks de zone 30 borden. Na de aanleg van de 2 wegversmallende drempels, de fietsuggestiestroken die ook weer een versmallend effect hebben, het omdraaien van de rijrichting en verbeterde signalisatie merken we nu dat de straat een echte zone 30 geworden is. De school heeft op zijn beurt de nodige medewerking verleend opdat de ouders, kinderen mee werkten aan deze nieuwe situatie. 


Het is als district altijd afwachten wat het gevolg van de ingrepen zal zijn. We stellen hier wel vast dat de resultaten mogen gezien worden. De zone 30 wordt hier afgedwongen door de infrastructuur en de autobestuurders volgen dit mooi op. We investeren hier graag in.