woensdag 10 mei 2017

Apolloplein klaar!

Het wezenloze Apolloplein werd opnieuw aangelegd door het district Berchem

Het oude plein was een doorn in het oog geworden van de buurtbewoners; de slechte staat, de vervuiling en de onaangepastheid aan de moderne jeugd gaf aanleiding tot talrijke klachten.

Apolloplein vroeger

We zijn bij de jeugd en de buurt ter plaatse ter rade gegaan over hun wensen. Deze talrijke inspraakmomenten (link verslag) leverden een uniek ontwerp op.

Verder hebben we als district beslist een stuk van de weg rond het plein in het speel- en sportplein te incorporeren. Hierdoor wordt het plein groter maar ook veiliger. Volgende functies vinden we terug;

Een grote afgeschermde speeltuin,
een grote rustige groen zone,
een basketbalveld,
een mini voetbalveld,
skateranden,
bal-niet-op-openbare weg bescherming,
een grote sorteerstraat,
zitbanken,
zandbak,
6 extra bomen

De hondenloopzone hebben we moeten opofferen, maar in de buurt zijn er talrijke en grotere alternatieven.

Met dit nieuwe plein hebben we een nieuw elan geven aan deze buurt en een voorbode voor de globale heropwaardering van het openbare domein.

Apolloplein nieuw met ingecorporeerde weg op achtergrond

Apolloplein nieuw

zandbak en speeltuin; goedgekeurd door de kinderen

mezelf omringd door de medewerkers die dit project mogelijk maakten.
ps: door een fout zijn de afgeschuinde stoepen niet aangelegd. Dit zal alsnog gebeuren natuurlijk.