woensdag 2 augustus 2017

Heraanleg Boomgaardstraat verschoven naar 2020.

De Boomgaardstraat zal in tegenstelling tot eerdere berichten niet meer in 2017 heraangelegd. De heraanleg wordt tot 2020 uitgesteld. De districten Antwerpen en Berchem hebben dit samen met de stad en Riolink beslist. De Boomgaardstraat afsluiten voor langdurige werken zou op dit moment de algehele verkeerssituatie in de stad gezien de vele reeds lopende werven nodeloos belasten!

De rioleringswerken in de Boomgaardstraat zijn zeker nodig maar de kwaliteit van de riolen laat  toe om de werken pas in 2020 aan te vatten.  Tegelijkertijd zullen de verlichting en de stoepen heraangelegd worden.  Met de aanleg van 3 bijkomende verhoogde kruispunten zal de straat ook aangepast worden om de recent ingevoerde zone 30 af te dwingen.  De toekomstige planning voorziet de start van de werken ter hoogte van de Helenalei en zal verder verlopen tot aan de Posthofbrug en Grote Steenweg. Het is duidelijk dat dergelijke ingrijpende werken een belangrijke impact op de mobiliteit hebben. Deze hoofdstraat verbindt het zuiden en het noorden van Berchem en ontsluit het Groen Kwartier. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Een dergelijke grootschalige werf is gezien de vele grootschalige lopende werven in de stad een te grote belasting voor de mobiliteit in de stad.

"We vinden het niet opportuun om de mobiliteit in de stad verder te belasten". Benadrukt districtsschepen openbaar domein Bruno De Saegher.   "Riolink had alle begrip voor onze vraag en kan hierdoor lopende projecten sneller aanpakken, waardoor andere vertragingen op lopende projecten beperkt worden."  stelt Districtsvoorzitter Paul Cordy.