vrijdag 18 augustus 2017

Uitbreiding van volkstuinen en inplanting samentuin in Het Prieel

Het Berchemse districtscollege heeft de uitbreiding van de volkstuinpercelen en de inplanting van een samentuin in park Het Prieel goedgekeurd. Die maatregel is een onderdeel van het masterplan Park Brialmont.

Het masterplan Park Brialmont sluit de drie groene zones van het Brilschanspark, Wolvenberg en het Villegapark aaneen tot één groot gebied. Het Park Brialmont wordt zo een groene link tussen Berchem binnen en buiten de Ring.

In het masterplan zijn een aantal concrete projecten opgenomen, waaronder het omvormen van de volkstuinzone in Wolvenberg Bis tot een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken. Hierdoor kan deze zone niet meer als volkstuinsite gebruikt worden.

Het  district Berchem en de stad Antwerpen willen de verhuis van de resterende tuiniers op de Wolvenbergsite maximaal ondersteunen. Hiervoor wordt de bestaande volkstuinsite op het Prieel met dertig extra percelen uitgebreid. In een latere fase kan dat aantal nog stijgen.

Daarnaast wordt op de volkstuinsite van Het Prieel een samentuin voorzien, in samenwerking met Posthof vzw. Een samentuin is een perceel dat ter beschikking wordt gesteld van buurtbewoners, sociale huurders en tuiniers die op de wachtlijst staan voor een volkstuin. In een samentuin kan er samen of in kleine individuele perceeltjes getuinierd worden. Hierdoor kunnen ook beginnende tuiniers met onvoldoende ervaring of oudere volkstuiniers die graag het sociale contact met de buurt behouden, genieten van een volkstuintje.

Het voorliggende plan omvat volgende principes:
·         een uitbreiding van 24 naar 58 percelen, met behoud van de drie centrale clusters;

·         elke cluster wordt omsloten met een haag en draadafsluiting, sluit aan op het centrale pad en heeft een gemeenschappelijke zone met opslagmogelijkheid, watervoorziening en zitgelegenheid;

·         mogelijkheid tot inrichten van gemeenschappelijk groen;

·         individuele percelen zijn opgedeeld door middel van een lage afscheiding, hebben een oppervlakte van 80 vierkante meter en een verhard gedeelte voor een individuele berging;

·         behoud van de aanwezige hondenloopzone;

·         zone voor samentuinieren, inclusief serre.