maandag 10 september 2018

Wat veranderden we sinds 2013: Bikschotelaan, Passendaleplein en Vosstraat

Over de wijk💬

Wijk Groenenhoek - extra muros

Woonwijk De Groenenhoek dateert uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.  De naam refereert nar de groene, woeste plek die buiten de wallen van de Stad lag.

Uit respect voor het leed en de gruwelen van WO I werden vele straten genaamd naar dorpen uit de Westhoek: de Diksmuidelaan bijvoorbeeld. Verder werden de diamantslijperij en de godenwereld als inspiratiebronnen gebruikt:  denk aan de Saffierstraat of de Bacchuslaan. 
In de jaren '20 verhuisde zelfs de luchthaven van Wilrijk naar De Groenenhoek. 


De ganse basisinfrastructuur dateert ook uit het interbellum. Rioleringen en wegen zijn vandaag dus aan vervanging toe. Elke straat verdient te worden aangepakt. Soms in één grote actie, soms met een reeks kleinere ingrepen. We brengen in deze wijk alles op niveau inzake kwaliteit, leefbaarheid en mobiliteit. En maken er terug een goddelijk juweeltje van.

Wat waren de knelpunten in 2013😡

  • te hoge snelheid in zone 30; onveilige schoolomgeving.
  • betonnen plein met weinig kindvriendelijk inrichting; geen vertoef- en gemeenschapsruimte.
  • nood aan meer groen
  • onduidelijk en fietsonveilig kruispunt ter hoogte van de luchthaven
  • nood aan betere fietsroutes: inrichting van de districtenfietsroute.

Sinds 2013 veranderd:😍:De bewoners van het plein hebben hier zelf de handen uit de mouwen gestoken. trots!


Passendaleplein: oude hagen werden verwijderd door het lokale buurtcomité en zitbanken en grondschilderingen werden aangebracht. Met steun van Stadsmakers en District.
Passendaleplein: oude hagen werden verwijderd door het lokale buurtcomité en zitbanken en grondschilderingen werden aangebracht. Met steun van Stadsmakers en District.
aanleg zebrapaden en het nemen van snelheidsremmende maatregelenen aan de school in  de Bikschotelaan 

asfalteren van het kruispunt van de Diskmuidelaan en de Bikschotelaan

aanleg zebrapaden en het nemen van snelheidsremmende maatregelenen aan de school in  de Bikschotelaan 

aanleg zebrapaden en het nemen van snelheidsremmende maatregelenen aan de school in  de Bikschotelaan 
beveiligen van de schoolomgeving in de Ramskapellestraat; fietsers en voetgangers worden beter in beeld gebracht.