maandag 10 september 2018

wat veranderden we sinds 2013: De Coremansstraat en de Hilda Ramstraat

Over de wijk💬

Wijk Pulhof – extra muros

De wijk Pulhof werd gebouwd in het begin van de vorige eeuw om en rond een reeks hoven: het Troyentenhof, het Strijdhof en het Pulhof. Deze domeinen zijn verdwenen, maar leven voort in de straatnamen. De wijk grenst aan het Middelheimpark met zijn uniek openlucht beeldenmuseum en ‘guinguette’ en den Brand het Nachtegalenpark met speeltuigen en dierentuin. De wijk krijgt er het prachtige, statige cachet van mee. De Grote Steenweg vormt de ruggengraat van de wijk en maakt de verbinding tussen ’t Stad en Mortsel en Edegem. Het openbaar vervoer gebruikt deze as dan ook zeer intens. De Elisabethlaan is het verlengde van de Prins Boudewijnlaan, die in Kontich start. Langsheen deze ruggengraat staan mooie herenwoningen, die zo goed als allemaal bewaard zijn gebleven en de trotse allure van weleer hebben weten behouden. 

De basisinfrastructuur is in goede staat. Het wegdek dat initieel uit kasseien bestond, is grotendeels bewaard gebleven. Er werd geopteerd om uit respect voor de stijl de straten opnieuw te kasseien, maar met aandacht voor meer comfort. In de wijk heerst een zeer grote parkeerdruk, onder meer door het naburige ziekenhuis ZNA Middelheim, de universitaire campus Middelheim en andere voorzieningen in de buurt. Dat werkte sluipverkeer in de Floraliënlaan in de hand: een situatie die om aanpassingen vroeg. 

Wat waren de knelpunten in 2013😡

  • Onduidelijke overgang tussen de doorgaande wegen en de wijkwegen in zone 30
  • Onoverzichtelijke en oversized kruispunt bij de Coremansstraat en Hilda Ramstraat
  • Onvoldoende fietsbeugels en zitgelegenheid

Sinds 2013 veranderd:😍


Kruispunt Hilda Ramstraat en Coremanstraat; extra bomen, veilige oversteken en extra parkeerplaatsen


verhoogd kruispunt Elisbethlaan en Coremansstraat; zone 30 poort

Sluikparkeren op plein werd ontmoedigd door straatmeubilair


Kruispunt Hilda Ramstraat en Coremanstraat; extra bomen, veilige oversteken en extra parkeerplaatsen