maandag 10 september 2018

wat veranderden we sinds 2013: De Uitbreidingsstraat in Oud Berchem
Over de wijk💬


Wijk Oud Berchem – intra muros

De wijk Oud Berchem heeft haar naam niet gestolen: het is het oudste stuk van Berchem. Stokoud eigenlijk: de bouw van een kapel in de 8ste eeuw ter hoogte van Berchem kerk is het eerste teken. De Boomgaardstraat tekende van oudsher de grens met Antwerpen af. Een grenspaal, De Hand, is nog altijd zichtbaar aan de hoek van Albertpark.

Oud Berchem wordt gekenmerkt door enkele grote assen en kleine, smalle straatjes, met een zeer dichte, maar lage bebouwing. Een levendig doolhof.

De commerciële as Driekoningenstraat-Statiestraat vormt de hoofdstraat van deze wijk en mondt uit op het intens gebruikt station van Berchem. De smalle straatjes rondom vormen een fijnmazig net van woningen. Ook hier vind je veel Belle Epoque woningen, in de Vredestraat, Victor Jacobsstraat en Kardinaal Mercierlei. En tal van vrolijke arbeiderswoningen daarrond. Het nieuwe Frans van Hombeeckplein huisvestte vroeger de Den Toile Cirée, een linoleumfabriek: het patroon op het straatmeubilair van de wijk herinnert aan de ruitjes op de toile cirée van toen. In het oude Mariagasthuis zijn vele oudere Berchemnaren geboren: vandaag is het een woonzorgcentrum en kunnen ze er van hun oude dag genieten.Wat waren de knelpunten in 2013😡

  • teveel sluipverkeer, vanuit de singel, door de straat
  • geen respect voor zone 30; oversized rijvakken
  • verschraalde bomen in te kleine vakken
  • schoolomgevingen waren onveilig; onvoldoende fietsbeugels
  • nood aan uitnodigende zitgelegenheid aan de schoolpoorten
  • "knip" die sluipverkeer in de omringende wijk in de hand werkte

Sinds 2013 veranderd:😍:

veilige schooltoegang ter hoogte van school De Kring
Verwijdering van de "knip" en een nieuw kruispunt met Anjelierstraat, extra en grotere bommvakken en een veilige oversteek


Uitbreidingsstraat versmalling en extra parkeerplaatsenbeveiligen kruispunt met de Villegasstraat en extra fietsbeugels

verkeersdrempels achter St Maria


verkeersdrempels ter hoogte van de Post

Hoekig kruispunt ter hoogte van de singel: snelheidsvertragend en ontradend