maandag 10 september 2018

wat veranderden we sinds 2013: De Helderstraat en Geluwestraat

Over de wijk💬

Wijk Groenenhoek - extra muros


Woonwijk De Groenenhoek dateert uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.  De naam refereert nar de groene, woeste plek die buiten de wallen van de Stad lag.

Uit respect voor het leed en de gruwelen van WO I werden vele straten genaamd naar dorpen uit de Westhoek: de Diksmuidelaan bijvoorbeeld. Verder werden de diamantslijperij en de godenwereld als inspiratiebronnen gebruikt:  denk aan de Saffierstraat of de Bacchuslaan. 
In de jaren '20 verhuisde zelfs de luchthaven van Wilrijk naar De Groenenhoek. 


De ganse basisinfrastructuur dateert ook uit het interbellum. Rioleringen en wegen zijn vandaag dus aan vervanging toe. Elke straat verdient te worden aangepakt. Soms in één grote actie, soms met een reeks kleinere ingrepen. We brengen in deze wijk alles op niveau inzake kwaliteit, leefbaarheid en mobiliteit. En maken er terug een goddelijk juweeltje van.Wat waren de knelpunten in 2013😡  • Zone 30 werd niet gerespecteerd, veel te brede rijweg.
  • Onveilige verkeerssituatie ter hoogte van de schoolingangen.
  • Rioleringen compleet verouderd en grondwaterpeil te lag.
  • Te weinig fietsbeugels en ander straatmeubilair.
  • De nabij gelegen Zillebeeklaan wordt heraangelegd vanaf einde oktober 2018 !  


Sinds is 2013 veranderd:😍Betuwestraat: heraangelegd met brede stoep, fietsbeugels, parkeerplaatsen en zitbanken
Helderstraat: ingang van de school. beveiligde kruispunten, enkele richting voor een veiliger verkeer, fietsbeugels en velokes


Helderstraat: brede stoepen, zitbanken aan ingang school en veel extra bomen