maandag 10 september 2018

wat veranderden we sinds 2013: Herasfalteren in Oud Berchem, Mimosastraat, Vaerenbergstraat en Vredestraat

Over de wijk💬

Wijk Oud Berchem – intra muros


De wijk Oud Berchem heeft haar naam niet gestolen: het is het oudste stuk van Berchem. Stokoud eigenlijk: de bouw van een kapel in de 8ste eeuw ter hoogte van Berchem kerk is het eerste teken. De Boomgaardstraat tekende van oudsher de grens met Antwerpen af. Een grenspaal, De Hand, is nog altijd zichtbaar aan de hoek van Albertpark. Oud Berchem wordt gekenmerkt door enkele grote assen en kleine, smalle straatjes, met een zeer dichte, maar lage bebouwing. Een levendig doolhof.

De commerciële as Driekoningenstraat-Statiestraat vormt de hoofdstraat van deze wijk en mondt uit op het intens gebruikt station van Berchem. De smalle straatjes rondom vormen een fijnmazig net van woningen. Ook hier vind je veel Belle Epoque woningen, in de Vredestraat, Victor Jacobsstraat en Kardinaal Mercierlei. En tal van vrolijke arbeiderswoningen daarrond. Het nieuwe Frans van Hombeeckplein huisvestte vroeger de Den Toile Cirée, een linoleumfabriek: het patroon op het straatmeubilair van de wijk herinnert aan de ruitjes op de toile cirée van toen. In het oude Mariagasthuis zijn vele oudere Berchemnaren geboren: vandaag is het een woonzorgcentrum en kunnen ze er van hun oude dag genieten.

Wat waren de knelpunten in 2013😡

  • weinig vrije ruimte
  • te grote en onveilige oversteken op zebrapaden voor de voetgangers
  • snelheid: ingrepen nodig om zone 30 af te dwingen
  • aanpassingen aan specifieke noden: drempelverlaging voor senioren, veiligheidspaaltjes voor scholieren,...
  • verouderde asfaltwegen

Sinds 2013 veranderd:😍:

zitbanken OP het plein. Kinderen moeten niet meer de straat over

drempel tegenover St Maria voor mindermobielen 

versmallen kruispunt Callensstraat en Van Vaerenbergstraat om de oversteek  op het zebrapad te verkorten en  de snelheid van auto's te temperen

Verkeersdrempels in de Callensstraatbeveiligen van de bocht met een boom
Paaltjes werden geplaatst om de stoep te vrijwaren van autos die het niet nauw nemen met de veiligheid van de voetgangers
nieuw asfalt in Oud Berchem
Van Vaerenbergstraat: verwijderen van oude bushalte in wegprofiel

nieuw pleintje aan Van Vaerenbergstraat en Mimostastraat met bomen
rechttrekken van de rijweg in de Mimosastraat