dinsdag 17 november 2015

12 autodeelplaatsen extra in district Berchem, hiermee winnen we circa 72 plaatsen

De parkeermobiliteit is op verschillende manieren op te lossen. We kunnen steeds meer parkeerplaatsen creeren of we kunnen zorgen dat er minder wagens een parking nodig hebben.

Het creeren van parkeerplaatsen is een triviale maar eindige oplossing. Desondanks hebben we een 75 extra officiële parkeerplaatsen op het openbare domein te creeren. Zonder daarbij de leefbaarheid van de buurt aangetast te hebben. Verder zoeken we samen met de parkeermakelaar voor inpandige oplossingen, en dit met relatief succes.

De vraagzijde van parkeerplaatsten is een tweevoudig probleem. Ten eerste zoeken we alternatieven voor de instroom van werk- en ander verkeer. Het openbaar vervoer en de fiets zijn hiervoor uitgelezen middelen. Ook weer hier bewegen we duidelijk naar een nieuwe werkelijkheid. Ten tweede is het autobezit een ander werkpunt. Het is gelukkig onmogelijk om dit autobezit te verbieden, maar ook weer hier schieten allerlei alternatieven uit de grond. De autodeel initiatieven zoals Autopia, Bolides en Cambio zijn ideale oplossingen. Voor elke auto in dit systeem zijn er 4 tot 8 auto's die uit het straatbeeld verdwenen. Autodelen is voor de gebruiker handig, comfortabel en budgettair een pittige slok op de borrel. Ramingen gaan tot 10x goedkoper dan eigen autobezit, voor eenzelfde beschikbaarheid en eenzelfde gereden kilometers.

Als district zijnde kunnen we natuurlijk geen openbaar domein bij creëren zonder daarbij onze buurgemeenten zeer kwaad te maken, of bewoners een perceel af te pakken. Laat staan dat we dit nog vol autos gaan stockeren. Daarom is autodelen een uitgelezen politiek die we volle bak ondersteunen.

Los van de voorgaande jaren zijn er aleen al dit jaar 12 bovengrondse plaatsen bijgekomen. Hiermee winnen we tussen de 48-96 (gemiddeld 72) plaatsen op het openbaar domein. Deze autodeelplaatsen zijn voorzien voor Cambio en bevinden zich zowel intra- als extramuros. Bolides en Autopia hebben geen nood aan gereserveerde plaatsen en werken nu reeds via een smartphone app.